E052北京朝阳阳家私坊老火锅店冷藏展示柜
  作者:欧雪欧雪     发布时间:2017-12-07     关注次数:800
  案例名称:E052北京朝阳阳家私坊老火锅店冷藏展示柜
  产品型号:LF-4000AY/14000AY(网上编码:014) WD-60CY (网上编码:012)
  案例地址:北京市朝阳区百子湾路15号永辉超市旁(阳家私坊老火锅店)

  火锅店冷藏展示柜
   
  火锅店冷藏柜
   
  火锅店冷柜
   
  火锅店冷冻展示柜
   
  火锅店冷柜

  火锅冷柜,火锅冰柜,火锅店冷藏展示柜,火锅店冷冻展示柜
  热标签
  • 冷库
  • 冷藏柜
  • 低温柜
  • 药品柜
  • 蛋糕柜
  • 不锈钢冷柜
  • 冷藏冷冻柜
  • 熟食柜
  • 鲜肉柜
  • 保鲜柜
  • 风幕柜
  • 饮料展示柜
  • 冷柜品牌
  • 欧雪冷柜
  • 冰柜价格
  • 超市冷柜
  活 动
  客 服
  微 信
  电 话
  18923440277
  顶 部