E122重庆市九龙坡区幺外婆摊摊面冒菜冷藏展示柜
  作者:欧雪欧雪     发布时间:2017-12-07     关注次数:797
  案例名称:E122重庆市九龙坡区幺外婆摊摊面冒菜冷藏展示柜
  产品型号:LF-2500B(网上编码:016)
  案例地址:重庆市九龙坡区石桥铺枫丹路(幺外婆摊摊面)

  麻辣烫点菜柜
   
   
  麻辣烫点菜柜
   
   
  麻辣烫点菜柜

  麻辣烫点菜柜,麻辣烫冷藏展示柜,麻辣烫冷柜,冒菜冷藏展示柜,冒菜保鲜柜
  热标签
  • 冷库
  • 冷藏柜
  • 低温柜
  • 药品柜
  • 蛋糕柜
  • 不锈钢冷柜
  • 冷藏冷冻柜
  • 熟食柜
  • 鲜肉柜
  • 保鲜柜
  • 风幕柜
  • 饮料展示柜
  • 冷柜品牌
  • 欧雪冷柜
  • 冰柜价格
  • 超市冷柜
  活 动
  客 服
  微 信
  电 话
  18923440277
  顶 部